Nieuws

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
4-9 
Opening velden
11-12 
Kerstloterij / borre
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Nieuwsoverzicht
WEDSTRIJDEN

9-6-2021
Laatste (corona) informatie regiocompetitie
 
Fijn dat er weer regiowedstrijden zijn voor de (jongste) jeugd teams!

De KNHB laat het volgende weten:
Op het wedstrijdformulier (DWF) hoeft alleen de stand te worden ingevuld (door de scheidsrechter), er is geen spelerslijst. Ook kaarten worden niet geregistreerd, excessen kunnen worden opgeschreven in het opmerkingenveld.

De volgende corona maatregelen gelden:
  • Er is geen publiek toegestaan. Rij-ouders behoren tot de categorie vrijwilligers en mogen op het complex aanwezig zijn. We willen jullie nadrukkelijk vragen om je te houden aan de richtlijn van maximaal 5 ouders begeleiding (coaches/managers/rijouders) bij de jongste jeugd, en maximaal 6 bij de juniorenteams.
  • Er geldt nog steeds een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich in alle publieke binnenruimtes begeeft.
  • Hou 1,5 meter afstand op de accommodatie.
  • De kleedkamers en douches mogen weer open.
Fijne wedstrijden namens de wedstrijdsecretarissen (Irene en Susanna)!
 
TECH. COMM.

12-4-2021
Veelgestelde vragen teamindeling jeugd
 

Veelgestelde vragen teamindeling jeugd

 

1) Wat is een breedteteam?

Als je niet in een selectieteam (D1, C1, B1 of A1) bent ingedeeld kom je in een breedteteam. In de Jongste Jeugd wordt niet geselecteerd en worden alle teams als breedteteams ingedeeld

 

2) Wat is het verschil tussen een selectieteam en een breedteteam?

Training: Een selectieteam traint 2x per week, hier gelden nog strengere regels wat betreft trainen, aanwezigheid, motivatie, houding etc. dan bij de breedteteams. Vanwege de hogere eisen aan de spelers zal in de praktijk de trainer van een selectieteam vaak de meeste kennis en ervaring hebben.

Een breedteteam krijgt (anders dan bij andere clubs) bij Dorsteti ook 2x per week een door de club georganiseerde training. Daarnaast is het onze ambitie om 1 keer per periode combi- en thema-trainingen voor de hele lijn te organiseren.

 

De selectieteams zijn in principe kleiner dan de breedteteams, hierdoor kunnen spelers aan de selectieteams worden uitgeleend door breedteteams bij blessures en dergelijken.


Coaching: bij selectieteams proberen we een ervaren ouder met hockey kennis of trainer de coach-rol te laten vervullen, bij breedteteams doen we een beroep op ouders. Als club zetten we ons in voor de kwaliteit van coaching en bieden vanaf komend seizoen naast de coach avond(en), ondersteuning aan alle betreffende coachende ouders in de vorm van een Coach-de-Coach traject.

 

3) Worden de breedteteams op sterkte ingedeeld? Kortom, is de C2 sterker dan de C3 of de 8E1 sterker dan de 8E2?

Ja en nee. Het hangt af van de leeftijdscategorie* en de omvang van de lijn. De hockeyontwikkeling van het kind en bovenal plezier in het hockeyspel staan voorop. De basis van ons beleid is de samenstelling van gelijke en uitgebalanceerde teams.

 

Bij 3-tallen (F-teams): een scholenmix en vriendjes/vriendinnetjes vormen hier het uitgangspunt. Er wordt niet ingedeeld of geselecteerd op wat dan ook. Het is een gezellige mix van fanatieke hockeyers en kinderen die (op dit punt in hun leven) een voorbij fladderende vlinder interessanter vinden dan het scoreverloop en de uitslag.

 

Bij 6-tallen (E6) en 8-tallen (E8): vormen spelbeleving en gelijke verdeling in speelsterkte het uitgangspunt. Daarnaast kijken we ook naar een optimale (en minimale) teamgrootte per lijn en houden we rekening met de doorstroom richting de jeugd (vanaf de D) over de jaren heen. Omdat alle hockeyers graag met hun vriendjes/vriendinnetjes in hetzelfde team spelen, proberen we ook daar rekening mee te houden.

             

Bij de D en C-jeugd: hier wordt geselecteerd volgens de (nieuwe) richtlijnen van de KNHB. Dat betekent dat we een D1/C1 samenstellen op basis van sterkte. Daarachter formeren we gelijkwaardige teams. Behalve bij de D1/C1, zijn de cijfers achter de D (net als bij de 8E) dus misleidend: de D2/C2 is in dit voorbeeld net zo sterk als de D3/C3.

 

Het liefst zouden we die teams omschrijven met kleuren (D-geel, D-wit etc.) om alle discussie de kop in te drukken, maar dat kunnen de systemen niet aan. Op de site gebruiken we de benaming D2a en D2b of C2a en C2b.

 

Bij de B en A-jeugd: Hier wordt geselecteerd. Er is een selectieteam met daarachter breedteteams. Aard, opbouw en omvang van de teams kan per lijn verschillen. Het kan ook zo zijn dat de teams worden ingedeeld op basis van 1ste en 2de jaars. Dit kan per jaar verschillen.

 

4) Waarom gelijkwaardige breedteteams in de D- en C-lijn?

Hiermee volgen we de nieuwe richtlijnen van de KNHB. De bond is er van overtuigd (en daarin volgen we hen) dat spelers zich aan elkaar kunnen optrekken. Ook hier echter geldt dat motivatie/inzet een belangrijke rol speelt. De gelijkwaardigheid zit ‘m dan ook meestal niet in sterkte of inzicht, maar vooral in motivatie en inzet.

 

5) We zijn een familieclub. Waarom zijn er überhaupt selectieteams?

We zien onszelf graag als familieclub waar gezelligheid een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd: we zijn een sportvereniging. We hebben gezelligheidshockeyers maar óók hockeyers die zo goed, hoog en competitief mogelijk willen spelen. En winnen. Die spelers verzamelen we, mits ze het aankunnen, in selectieteams.

 

6) Wat nu als ik in een breedteteam zit en de andere kinderen in m’n team zijn een stuk minder gemotiveerd dan ik?

We snappen héél goed dat dat vervelend is. Niet alleen voor jou, maar ook voor ons. We zouden namelijk het liefst elk kind in een team zetten waarin hij/zij zich 100% kiplekker voelt. Maar hoe graag we dat ook willen en hoe hard we ook ons best doen: we kunnen dat op individueel niveau helaas niet altijd realiseren. Hockey is een teamsport en dat betekent dat je te maken hebt met andere kinderen, die anders in elkaar zitten en hun sport anders beleven.

 

7) Hoe worden de breedteteams samengesteld?

Die worden samengesteld door de lijncoördinator van de betreffende lijn in nauwe samenwerking met en op basis van door het seizoen heen verzamelde informatie van de betrokken coaches, trainers en het voor de lijn verantwoordelijke TC-lid. De indeling wordt deels gemaakt op kwaliteit, deels op basis van motivatie en deels op basis van wensen (vrienden/vriendinnen) - afhankelijk van de aard en omvang van de lijn.

 

8) Hoe worden de selectieteams samengesteld?

Bij de samenstelling van selectieteams spelen andere factoren een belangrijke rol: talent, positie, houding, motivatie etc. Deze informatie wordt door het hele jaar heen verzameld door de trainers, coaches en lijncoördinator, tijdens wedstrijden, trainingen, clinics en onderlinge wedstrijden.

 

9) Kan ik bij een vriend/vriendin worden ingedeeld?

Als het even kan wel. We vragen de kinderen of ze willen aangeven bij wie ze graag in het team willen. Je kan dit ook zelf bij je coach aangeven. Als het kan word je bij je vriend/vriendin ingedeeld. 

 

10) Is dit anders dan voorgaande jaren.

Voor een deel. De TC streeft er naar de hele procedure zodanig te stroomlijnen dat we gedurende het hele seizoen meer en vaker input krijgen (betrouwbaar, objectief en onafhankelijk) over het functioneren van teams, individuele spelers en coaches. Dat moet het indelen van de teams makkelijker en vlotter maken. We werken hard aan de infrastructuur die we nodig hebben om dat goed en betrouwbaar te doen.

 

11) Ik ben niet blij met m’n nieuwe team. Wat nu?

Mail je lijncoördinator. Dan gaan we kijken of we daar wat aan kunnen doen. Eerlijk = eerlijk: we beloven niet dat we wat kunnen veranderen. Die kans is zelfs betrekkelijk klein. Hou rekening met wat we hierboven allemaal op een rijtje hebben gezet. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken, hoe graag we het ook zouden willen. Het indelen van meer dan 400 jongens en meisjes is een complexe puzzel die we met grote zorg en de beste bedoelingen hebben opgelost.

 

12) En wat nu als ik het niet eens ben met dit beleid?

Laat het weten. We luisteren (en reageren) altijd, ervan uitgaande dat je je punt op een normale manier onder woorden brengt. We doen allemaal ons best het iedereen naar de zin te maken. Onbezoldigd en in onze vrije tijd.

 

 

*Leeftijdscategorie:

 

De KNHB hanteert richtlijnen ten aanzien van welke kinderen met welke leeftijd in welke lijn ingedeeld dienen te worden. De leeftijd van het kind op 1 oktober vormt hierbij de grens.

 

Jongste Jeugd:

Kabouterhockey 4 tot en met 5 jaar

Hockeyklas; 6 jaar en startende F leeftijd

F (7-jarig) spelen in twee 3-tallen

E 1e jaar (8-jarig) spelen in 6-tallen

E 2e jaar (9-jarig) spelen in 8-tallen

Jeugd:

D 1e jaar (10-jarig)

D 2e jaar (11-jarig)

C 1e jaar (12-jarig)

C 2e jaar (13-jarig)

B 1e jaar (14-jarig)

B 2e jaar (15-jarig)

A 1e jaar (16-jarig)

A 2e jaar (17-jarig)

 

De KNHB hanteert een bindende regel dat spelers van een bepaalde leeftijd niet mogen uitkomen in een team uit een "lagere lijn”. Dus een speler van 12 uit de C lijn mag niet uitkomen voor een team dat speelt in de D lijn.

Jongere spelers mogen wel ingedeeld worden in een hogere lijn.

 

12-4-2021
Teamindeling 2021-2020 Jongste Jeugd, Jeugd & senioren jong
 

Beste (ouders van) leden,

Wat is het fijn dat we samen de afgelopen periode met enthousiaste ouders/vrijwilligers alternatieve programma’s hebben kunnen organiseren, zoals oefenwedstrijden, the 8 Nations cup & clinics. Dit i.p.v. de KNHB-wedstrijden tegen andere clubs. Hierdoor hebben alle leden, naast de trainingen die wel doorgingen, in de weekenden toch op het veld kunnen staan. Dank aan alle betrokkenen!
We kijken er dan ook naar uit om in september weer naar een ‘normale’ samenleving te kunnen, zonder de huidige beperkingen.

Het enthousiasme van de spelers en betrokken ouders geeft energie. We zijn alweer volop bezig met de afronding van het huidige seizoen en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hierover informeren wij jullie graag:

Komende periode: afronding huidige & opstart nieuwe seizoen

Nieuw teamindelingsbeleid

Het is een ander seizoen geweest dan andere jaren. Naast bovengenoemde oefenwedstrijden & clinics, hebben we ook in goed overleg met de coaches en trainers dit jaar goede stappen kunnen zetten naar een nieuw teamindelingsbeleid (zie bijlage).

Een aanpassing voor het volgend seizoen is dat in de D- en C-jeugd de breedteteams opgelijke sterkte worden ingedeeld. We volgen hierin het advies van de KNHB. Lees hier de veelgestelde vragen t.a.v het teamindelingsbeleid voor de jeugd.

Teamindeling
De teamindeling voor seizoen ‘21-’22 komt o.a. tot stand op basis van:
- het teamindelingsbeleid
- evaluatie van de spelers die door coaches en trainers worden ingevuld (niet bij teams F en E6)
- vragenlijst die aan de spelers is voorgelegd de afgelopen periode (niet bij teams F en E6)
- gesprekken die door de lijncoördinatoren met de coaches zijn of nog worden gevoerd (niet bij teams F en E6)
-
observaties wedstrijden met de nieuwe lijn die vanaf eind april zijn ingepland en/of onderlinge wedstrijden

De planning:

Tot 20 mei

Verzamelen evaluatie informatie door lijncoördinator

20 mei t/m 31 mei

Bijeenkomst teamindelingscommissie

2 juni

Communicatie en overleg met coaches en trainers

4 juni

Finale teamindelingscommissie bijeenkomst

7 juni

Communicatie definitieve teamindeling aan ouders en spelers

Half juni

Datum nog onbekend, opgave aan KNHB van de teams van volgend jaar

Juni

Indelen trainers en coaches

Juni

Bijwerken LISATot slot
Heeft u zelf nog belangrijke informatie die van belang kan zijn bij het maken van de indeling van volgend jaar, geef dit aan ons door via de lijncoördinator van de betreffende lijn*. We nemen emotionele en sociale aspecten die het spelplezier van uw kind kan vergroten, waar mogelijk, graag mee. Ook voor overige opmerkingen, aanvullingen of verbeterpunten kunt u zich wenden tot de lijncoördinator.

We kijken ernaar uit er volgend jaar samen weer een mooi speelseizoen van te maken en treffen elkaar hopelijk weer op de hockeyvelden zodra dit is toegestaan.

Namens de TC,

Valentijn Peters (Jongste Jeugd)
Jochem Legemaat (Jeugd en Senioren)

*Lijncoördinatoren:

Sophie Pouw/Gijs Gijsbertsen

Lijncoördinatoren Dames senioren

[email protected]

Jolien Netjes

Lijncoördinator Jongens A/B

[email protected]

Merel van Es

Lijncoördinator Jongens C/D

[email protected]

Edwin Douwes

Lijncoördinator Meisjes A

[email protected]

Mark van den Bergh

Lijncoördinator Meisjes B

[email protected]

Leanne Sasker

Lijncoördinator Meisjes C

[email protected]

Bas Bonte

Lijncoördinator Meisjes D

[email protected]

Janet Visser

Lijncoördinator meisjes JJ

[email protected]

Valentijn Peters

Lijncoördinator jongens JJ

[email protected]

 


Hoofdsponsor

Sponsoren