Inschrijfformulier

Handige links
Inloggen

Agenda
13-12 
Gourmet TX1
14-12 
Kerstborrel + einde
20-12 
Gourmet MD2
28-12 
Mixed zaalhockey eve
28-12 
mixed zaaltoernooi 1
8-1 
Bestuursvergadering
11-1 
HA Kerst/Nieuwjaarsd
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Inschrijvingsformulier

 

Contributie 2018/2019      

Leeftijdsindicatie

Contributie met automatisch incasso

Contributie zonder automatisch incasso

Senioren

Ouder dan 18 jaar

€ 279

€ 299

Junior A

16 en 17 jaar

€ 257

€ 277

Junior B

14 en 15 jaar

€ 257

€ 277

Junior C

12 en 13 jaar

€ 240

€ 260

Junior D

10 en 11 jaar

€ 240

€ 260

Junior E

Vanaf 8 jaar

€ 173

€ 193

Junior F & Hockeyklas

Tot 8 jaar

€ 145

€ 165

Trimleden

 

€ 151

€ 171

Student-lidmaatschap¹

 

€ 202

€ 222

Student-lidmaatschap competitie2

 

€ 151

€ 171

Funkey hockey

4 en 5 jaar

€ 63

€ 83

Zaalhockey

 

€ 67,50

€ 87,50

Niet spelende leden/Vrienden van Dorsteti

 

€ 75

€ 95

Inschrijfgeld éénmalig bij inschrijving

€ 31,50

€ 31,50

Huur Dorsteti shirt (niet voor Funkey/Hockeyklas
en trimleden)

€ 12

€ 12

Gezinslidmaatschap3

€ 718

€ 738

Duo Lidmaatschap4
€ 175
€ 195

 

AUTOMATISCHE INCASSO EN INNING

Voor het seizoen 2018/2019 geldt het volgende:

·       De af te geven machtiging tot incasso geldt voor de eenmalige inschrijvingskosten, contributie, zaalhockeycontributie en KNHB-boetes

·       Nieuwe leden kunnen alleen nog met automatische incasso betalen.

·       Automatische incasso van de contributie wordt naar keuze van het lid, aangeboden voor 1, 2 of 3 termijnen. Het bedrag wordt evenredig over de periodes verdeeld.

o   1etermijn      eind augustus

o   2etermijn      eind november

o   3etermijn      eind februari

·       Voor leden die na 31 januari van het huidige seizoen worden ingeschreven geldt dat het gehele bedrag in één keer wordt geïncasseerd.

·       Zaalhockeycontributie en KNHB boetes worden in één keer geïncasseerd. Het bedrag voor zaalhockey voor het seizoen 2018/2019 zal € 67,50 bedragen.

·       Er geldt een toeslag voor leden die de factuur niet via automatische incasso betalen.

 

LEEFTIJD
De leeftijd wordt bepaald op 1 oktober van het huidige seizoen, voor leden die op dat moment lid zijn. Voor leden die gedurende het jaar lid worden geldt de leeftijd op moment van lid worden.

 

STUDENTEN

¹ Studenten zijn op 1 augustus ouder dan 18 jaar en staan voor het huidige seizoen ingeschreven aan een HBO of universitaire instelling. Op basis van een kopie van de inschrijving wordt het studententarief toegekend. Deze kopie dient door de student voor bij aanvang van het seizoen verstuurd te worden.

 

STUDENTEN-COMPETITIE
2Studenten die door de week elders wonen, maar wel bij onze club wedstrijden spelen, kunnen op verzoek gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij spelen uitsluitend wedstrijden op zondag en krijgen geen training. Zodra echter geconstateerd wordt dat ze wel trainen, zal de regeling worden ingetrokken en is alsnog het volledige ‘studenten lidmaatschap’ contributiebedrag voor dat jaar verschuldigd.

 

GEZINSLIDMAATSCHAP

3 Gezinslidmaatschap: voor gezinnen waar alle Dorsteti hockeyleden op één woonadres wonen, is het maximaal te betalen contributiebedrag voor dit seizoen vastgesteld op € 718,00 (bij automatisch incasso). Vanaf het 4e lid komt er een toeslag van € 31,50 KNHB bij. Zaalhockeyabonnement telt niet mee voor het maximale bedrag voor familiekorting.

 

DUO LIDMAATSCHAP

 4In seizoen 2018-2019 start Dorsteti een pilot bij Dames 1 voor een duo-lidmaatschap. Het betreft een eenjarige pilot die volgend jaar geëvalueerd zal worden. De evaluatie zal uitwijzen of we duo-lidmaatschap als permanent lidmaatschap gaan aanbieden.

Uitganspunt van het duo-lidmaatschap is dat twee leden samen 1 volwaardig lid zijn. Aan het duo-lidmaatschap is echter wel een aantal voorwaarden verbonden namelijk:

  • een team moet uit minimaal 12 ‘fulltime’ spelers bestaan;
  • een duo-lidmaatschap dient gecomplementeerd te worden door een tweede duo aanmelding uit hetzelfde team;
  • duo’s dragen zelf zorg voor de inschrijving van de tweetallen, inschrijving is alleen mogelijk door samen een mail te sturen naar [email protected];
  • honorering geldt voor één seizoen; honorering in het verleden geeft geen garantie voor honorering van een dergelijk verzoek voor het komende seizoen;
  • misbruik van deze contributievorm wordt bestraft;
  • een helft van een duo is een gewoon lid voor artikel 6 van de statuten.

 

PROEFLESSEN / BEGIN LIDMAATSCHAP

Elk aspirant-lid kan 4 proeflessen volgen. Hierna dient de keuze gemaakt te worden om definitief lid te worden. Het lidmaatschap kan elke maand ingaan. Wanneer u besluit om geen lid te worden, zullen er geen kosten worden doorberekend. Wanneer u besluit om lid te worden, dan gaat het lidmaatschap van start vanaf de datum van de eerste proefles en is de inschrijving officieel (jeugdleden krijgen voor de proeflessen een proeflessenkorting).

De aanmelding voor proeflessen verloopt ook via dit inschrijfformulier.

 

Mocht u nog vragen hebben over het lidmaatschap, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected].


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   

Hoofdsponsor
Sponsoren