info_gedragsregels

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
9-7 
Oefenwedstrijd D2
28-8 
(Vervallen) Internat
28-8 
Jeugdbestuursvergade
29-8 
Starters- en vrijwil
2-9 
Bestuursvergadering
16-9 
Jeugdbestuursvergade
7-10 
Bestuursvergadering
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
info_gedragsregels 
GEDRAGSREGELS HV DORSTETI

1. VERENIGING VOOR EN DOOR LEDEN
Dorsteti is een vereniging die primair als doel heeft het beoefenen van het hockeyspel.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van 
(oefen)wedstrijden, toernooien, clinics en andere activiteiten. Dat lukt alleen wanneer alle leden (of hun ouders) een steentje bijdragen. Dat is niet alleen nodig maar ook erg gezellig. Daarom is ieder lid en iedere wettelijk vertegenwoordiger van een jeugd lid,  verplicht een bijdrage te leveren aan de vereniging. Verplicht is het doen van 3 bardiensten per seizoen. Leden van 16 jaar en ouder zijn bovendien verplicht een scheidsrechterskaart te halen en daarna als scheidsrechter op te treden tijdens 3 wedstrijden per seizoen. Daarnaast zullen alle leden en wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden een bijdrage leveren door bijvoorbeeld coach of teammanager te zijn 
of te helpen bij het organiseren van toernooien. Hockeykennis is lang niet altijd nodig!

2. COMMUNICATIE
1. Pak bij voorkeur de telefoon of spreek elkaar persoonlijk aan.
2. Als je andere leden of derden wilt e-mailen, houd de toon dan vriendelijk. Iedereen is vrijwilliger!
3. Zet alleen mensen in de cc die echt kennis moeten nemen van je mail.
4. Op social media en op de website mag je alleen berichten zetten met je naam eronder. Vrijheid van meningsuiting heeft Dorsteti hoog in het vaandel. Persoonlijkebeledigingen of racistische uitspraken worden echter niet getolereerd.
5. Het bestuur communiceert namens de vereniging. Het bestuur zal de leden na iedere  bestuursvergadering informeren over de genomen besluiten en andere activiteiten.
     
3. ROKEN
1. In het clubhuis en de kleedkamers mag niet worden gerookt.
2. Roken mag ook niet op de kunstgrasvelden en in de dug-outs.
3. Buiten moeten peuken in de asbakken of afvalbakken worden gedaan.

4.    ALCOHOL
1. Op zaterdag wordt tot 16.00 uur aan niemand alcohol geschonken; daarna wordt geen alcohol geschonken wanneer 25% of meer van de in het clubhuis aanwezige personen jonger is dan 18 jaar.
2. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht. Bij twijfel over de 
leeftijd is identificatie verplicht. Bij twijfel over de leeftijd kunnen wij altijd om een legitimatie vragen.
3. Personen onder de 18 jaar mogen ook buiten het clubhuis geen alcohol drinken of bij  zich hebben. Zie ook artikel 5, lid 5.
4. Overmatig alcoholgebruik wordt niet geaccepteerd.

5. DRUGS
1. Op het Dorsteti-complex (clubhuis, velden en daarbij behorende terrassen en 
voetpaden) wordt het gebruik van en aan anderen beschikbaar stellen van hard- en  softdrugs niet geaccepteerd. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.Gedragsregels Dorsteti

6. OMGANGSVORMEN
Hoe gaan we met elkaar om vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd.

Ontvangst van de tegenstanders
•    Bij thuiswedstrijden ontvangt Dorsteti de tegenstanders in het clubhuis.
•    De coach van het Dorsteti-team begroet de coach van de tegenstanders.
     De coach van de tegenstanders ontvangt daar een consumptie.

Vlak vóór de wedstrijd
•    De aanvoerder van het Dorsteti team geeft de scheidsrechters en de aanvoerder van de tegenstanders een hand.
•    Hetzelfde geldt voor de coach van Dorsteti.

Tijdens de wedstrijd
•    Grove taal van spelers en coaches richting tegenstanders en/of scheidsrechters wordt niet getolereerd.
    Spelers/sters en coaches kunnen daarvoor van het veld worden verwijderd.
•    Beslissingen van de scheidsrechters worden niet in twijfel getrokken.
•    Indien een speler van Dorsteti een overtreding maakt, waarbij de tegenstander zich bezeert,
    dan biedt de speler van Dorsteti direct excuses aan.

Langs de lijn
•    Ouders en toeschouwers dienen zich niet te bemoeien met de scheidsrechters.
•    Ouders en toeschouwers dienen zich niet te bemoeien met de taken van de coaches.
•    Ouders en toeschouwers maken geen kwetsende opmerkingen.
•    Ouders en toeschouwers mogen zich tijdens de wedstrijd niet in de dug-outs bevinden.

Na het eindsignaal
•    De spelers geven een hand aan hun directe tegenstander.
•    De aanvoerder bedankt de scheidsrechters.
•    De Dorsteticoach geeft een hand aan de coach van de tegenstander.
•    De Dorsteticoach bedankt de scheidsrechters.
•    Het veld en de dug-out worden keurig achtergelaten.

Na afloop in het clubhuis
•    De aanvoerder nodigt de tegenpartij uit voor een consumptie in het clubhuis.
•    De bekers en de kannen worden teruggebracht naar de bar.

7.    CLUBHUIS
1. Van diefstal van eigendommen van Dorsteti wordt aangifte gedaan bij de politie
2. Dorsteti is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van leden en/of
bezoekers. 
3. Er mag geen meubilair worden meegenomen naar het terras of de velden. 
4. Consumpties worden alleen tegen betaling (contant of met pin) verstrekt.
5. Nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het terras, is niet toegestaan, tenzij het bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven. 
6. Alleen degenen, die bardienst hebben, mogen achter de bar en in de keuken komen, behoudens toestemming van het bestuur.

8.    KUNSTGRASVELDEN
1. De velden mogen alleen worden betreden met schone schoenen. Voetbalschoenen en hoge hakken zijn niet toegestaan op de velden.
2. Doelen moeten bij het verplaatsen gedragen worden, over het veld schuiven is beslist verboden.
3. Klim niet over de hekken, ga er niet op zitten en schop of sla er niet met een stick tegenaan.
4. Blikjes, flessen, bekers en glazen zijn op de velden en in de dug-outs verboden.

9.    ROMMEL/AFVAL
1. Breng lege flessen, glazen, bekers en kratten terug naar de bar in het clubhuis.
2. Gooi afval, zoals plastic bekers en frietbakjes, in de prullenbakken of afvalbakken.

10.  HONDEN
1. Hou honden zowel op het complex als in het clubhuis, aangelijnd.

11.  VERVOERMIDDELEN 
1. Op een fiets, bromfiets of scooter rijden langs de velden, of in de nabijheid van het clubhuis, is verboden. 
2. Fietsen, bromfietsen en scooters niet tegen de hekken plaatsen, maar in de daarvoor bestemde stalling. 
3. Geen fietsen, bromfietsen en scooters op het terras.
4. Parkeren van fietsen, bromfietsen en scooters is voor eigen risico. 
5. Auto's moeten worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken op het
parkeerterrein. Parkeren is daar is voor eigen risico. 

12. SANCTIES
Tegen eenieder die handelt in strijd met de gedragsregels of die zich anderszins niet gedraagt zoals het een lid van Dorsteti of een bezoeker betaamt, kan het bestuur van Dorsteti een of meer van de volgende maatregelen nemen:
• opleggen van een boete, indien het een lid van Dorsteti betreft;
• verplichting tot vergoeden van eventuele schade;
• schorsing voor een bepaalde periode, indien het  een lid van Dorsteti betreft;
• ontzegging van de toegang tot het complex en/of het clubhuis voor een (on)bepaalde periode;
• aanhangig maken van een zaak bij de Tuchtcommissie van Dorsteti;
• aangifte bij de politie;
• overige in de statuten of reglementen van Dorsteti genoemde maatregelen.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Hockeyvereniging Dorsteti op 28 juni 2011
 
HoofdsponsorSponsoren