Nieuws

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
28-8 
(Vervallen) Internat
28-8 
Jeugdbestuursvergade
29-8 
Starters- en vrijwil
2-9 
Bitjes Happen
2-9 
Bestuursvergadering
8-9 
KNHB cursus coachen
11-9 
Algemene ledenvergad
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Uitslag Ledenenquete 2020
8-6-2020  | 

Beste leden en/of ouders,

Een kleine maand geleden hebben we de ledenenquête afgesloten. Het Bestuur en onze contactpersonen bij de KNHB hebben de uitkomsten inmiddels bekeken en geanalyseerd. De respons van 190 leden/ouders was groot genoeg om een representatief beeld te vormen. We willen de belangrijkste bevindingen graag met jullie delen:

De heersende indruk is dat 85% van de onze leden/ouders (zeer) tevreden is over de club. Zowel de sfeer op en langs het veld als die in het clubhuis scoort hoog. We mogen trots zijn op deze score. Bij de toelichtingen lazen we regelmatig dat we een gezellige familieclub zijn. Dat is mooi en willen we graag zo houden.

Uit de opmerkingen komen ook wat kritische noten naar boven: De negatieve bemoeienissen van sommige ouders langs de lijn wordt niet gewaardeerd. Ook opvallend is dat er volgens een aantal mensen sprake is van ‘vriendjespolitiek’ en dat het trainersbeleid is gericht op de 1teams.

Een duidelijker punt van aandacht lijkt te liggen bij de coaches en trainers. Circa 54% van onze leden/ouders geeft aan zeer tevreden/tevreden te zijn met de kwaliteit van de coaches. 60% is zeer tevreden/tevreden over de kwaliteit van de trainer. Een kleine 12% van de leden/ouders geeft aan ontevreden te zijn. Wel blijkt uit de opmerkingen dat veldhockey en zaalhockey hier door elkaar heen lopen. Dat maakt het vinden van verbeterpunten wat lastiger, maar we gaan hier zeker mee aan de slag.

Naar onze communicatie is ook uitgebreid gevraagd. 80% van de leden/ouders geeft aan voldoende tot goed geïnformeerd te worden. Maar liefst 94% geeft aan dat er over praktische zaken goed tot zeer goed wordt gecommuniceerd. Dat zijn mooie scores. Een aardig detail is dat de meeste mensen het liefst per Dorsteti app (77%) hun info ontvangen, gevolgd door de digitale nieuwsbrief en mail (64%).

Bij de toelichtingen komt regelmatig naar boven dat de informatie op de website moeilijk vindbaar is en soms gedateerd. Ook wordt aangegeven dat het beleid meer mag worden gecommuniceerd.

Een bijzondere uitkomst boden de antwoorden die betrekking hadden op vrijwilligers; meer dan 93% vindt vrijwilligerswerk belangrijk en bij een sportclub horen, terwijl we tegelijkertijd constateren dat er onvoldoende vrijwilligers zijn. Gelukkig geeft 87% van de leden/ouders aan bereid te zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dat is zeer positief en het vrijwilligersbeleid in wording gaat volgens ons helpen met bij het vinden van nieuwe vrijwilligers.

De uitkomsten gaan we binnen de commissies oppakken en/of als thema opnemen in het nog op te stellen strategisch beleid. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben, spreek ons aan of stuur een mail naar [email protected].

Met sportieve groet, namens het Bestuur,

Theo Eigenberg, voorzitter

terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor

Sponsoren