Nieuws

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
28-8 
(Vervallen) Internat
28-8 
Jeugdbestuursvergade
29-8 
Starters- en vrijwil
2-9 
Bitjes Happen
2-9 
Bestuursvergadering
8-9 
KNHB cursus coachen
11-9 
Algemene ledenvergad
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Wijzigingen binnen het bestuur
21-12-2019  | 

In het afgelopen jaar is de bestuurssamenstelling flink gewijzigd. Dat is voor het nieuwe bestuur aanleiding geweest om de portefeuilleverdeling tegen het licht te houden en heeft geleid tot enkele wijzigingen. Wij brengen je graag op de hoogte.

Uitbreiding bestuursportefeuilles
Wij vinden het belangrijk dat alle commissies en contactpersonen van onze vereniging een vast aanspreekpunt hebben binnen het bestuur. In de bestuursvergadering van 4 december hebben we daarom afgesproken het aantal bestuursleden uit te breiden naar 7 en de portefeuilles als volgt te verdelen: 

Voorzitter Theo Eigenberg
Secretaris Rianne Munnichs
Penningmeester Maarten Freriks
Hoofd hockey technische commissie Jochem Legemaat
Hoofd communicatie en evenementen <vacature>
Hoofd marketing en jeugd activiteiten Rob Gaasbeek
Hoofd accommodatie <vacature>

Commissies en contactpersonen per portefeuille 
Onder Vereniging Organisatie, of klik hier, tref je de koppeling bestuur met de commissies en contactpersonen aan. Is het overzicht onvolledig of onjuist? Stuur dan een mail naar [email protected].

Vacatures en waarneming portefeuilles
Als gevolg van de vacatures zijn de portefeuilles communicatie/evenementen en accommodatie tijdelijk verdeeld onder de huidige bestuursleden.
Communicatie/evenementen wordt door alle bestuursleden waargenomen.
Rianne Munnichs neemt de barcommissie voor haar rekening en Theo Eigenberg de medische commissie en veldkeuring commissie.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers (bijvoorkeur vrouwen) die het leuk vinden om een bestuursfunctie te vervullen. Interesse? stuur een mail naar [email protected]

Dit bericht is op 19 januari aangepast. Door een verwijzing naar de organisatie op te nemen.


Bijlage: Verdeling portefeuilles(1).jpg

terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor

Sponsoren